Asociace křesťanských učitelů PROJEKT ŠKOLY

Křesťanské školy v ČR

Vítejte na místě, kde najdete mapu křesťanských škol v ČR - připravuje se. Otázkou je také, jaká škola se nazývá křesťanskou. Je zde více pojmů - pojem církevní škola je škola zřízená církví a to církví katolickou, protestantskou. V ČR existuje výtečná školy vysoké pedagogické úrovně zřízené Židovskou obcí.  V ČR dále existují školy soukromé i církevní, které bychom mohli označit jako křesťanské, protože se v nich křesťanství nějakým způsobem objevuje. Jakým způsobem se objevuje budeme dále zkoumat na těchto stránkách. Nejčastěji tak, že tuto školu založili křesťané a divili byste se kolik je v ČR zakladatelských počinů v oblasti školství iniciovaných křesťany. O těchto školních projektech Vás zde budeme informovat.

A vzkaz pro křesťanské školy, pokud jako škola chcete být na mapě křesťanských škol, prosím napište nám.

Asociace křesťanských učitelů