Asociace křesťanských učitelů

Foriveness Education Curriculum

Projekt Etické výchovy na základě metody Forgiveness Education Curriculum (FEC) 
Metoda FEC je přímým důsledkem sociálního vědeckého výzkumu vytvořeného v University of Wisconsin-Madison v roce 1985 Dr. Robertem Enrightem a jeho kolegy. Profesor Enright se zabývá tématem duševní očisty v kontextu společností, které prodělali společenská traumata, jako je komunita v Belfastu, či Jihoafrická republika. Tým profesora Enrighta šíří zájemcům z široké veřejnosti výsledky svého výzkumu jako i výzkum a spisy dalších profesionálů zkoumajících toto téma ve všech oblastech života.
V roce 2012 jsme navázali spolupráci s americkým psychologem Dr. Enrightem z International Forgiveness Institute (USA). Jeho tým zpracovává kurikulum, které pracuje na rozvoji emoční inteligence a budování sebedůvěry od 2-letých dětí. Naše škola má od tvůrců kurikula autorizaci přinést toto kurikulum do své výuky a také do obecné práce v ČR. Tým pracovníků školy se účastnil online semináře s Dr. Enrighetem a seznámil se s materiály, které si škola pořídila a pro vlastní potřebu vyučující (se svolením autorů) části kurikul nastudovali
a využívají. Od ledna roku 2014 jsme kurikulum používali ve výuce předmětu Etická výchova na základní
Koncepčně se metodický obsah programu FEC zaměřuje prostřednictvím příběhů a řešených témat jednotlivých modulů na:
- prevenci a stabilizaci problémového chování dětí a žáků,
- sociální managementu třídy z pohledu jednotlivce i kolektivu,
- rozvoj psychosociálních kompetencí,
- seberegulaci a práci s emocemi včetně rozvoje kompetencí pedagogů pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci dospělých v podpoře duševního zdraví dětí a péči o vlastní duševní zdraví.

Asociace křesťanských učitelů